Ziektewet Casemanagement

Sil Wagenaar, Relatiemanager
8 juli 2019
253x bekeken

Voor veel organisaties voeren wij Ziektewet Casemanagement uit. Ons uitgangspunt is schadelastbeheersing: het verlagen van de lasten voor arbeidsongeschiktheid voor werkgevers met ziek personeel. Hierbij kijken we altijd naar werkgevers én werknemers.

Vroegtijdige analyses van dossiers

We voeren vroegtijdige, scherpe analyses van dossiers en werkstromen uit bij werkgevers en creëren gelijktijdig perspectief voor zieke werknemers. Dit via onze stapsgewijze en persoonlijke begeleiding, die bewezen effectief werkt in hun reactivering. Bent u eigenrisicodrager of wilt u dat worden? Wij ondersteunen u bij alle verplichtingen!

Ziektewet Casemanagement

Onze unieke visie zorgt voor een effectievere aanpak van langdurig ziekteverzuim en dus – flinke – besparingen op de kosten. Het casemanagement richt zich op uitvoering van de Ziektewet en start na afloop van het dienstverband. Is de ex-werknemer al arbeidsongeschikt voor einde van het dienstverband, dan draagt u het dossier aan ons over conform de UWV-richtlijnen. Heeft u te maken met loondoorbetaling: dit is onze aanpak tijdens 104 weken WvP

Taken casemanager Ziektewet

De casemanager Ziektewet is verantwoordelijk voor de taken die met u zijn afgesproken, onder meer:

  • onderhouden van contact met de ex-werknemer
  • uitvragen van ex-werknemer, afstemming met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en derden
  • voorbereiden van UWV-beslissingen, aanleveren van relevante informatie aan UWV
  • coördineren en ondersteunen in bezwaar- en beroepszaken
  • opbouwen en overdragen van het re-integratiedossier aan UWV bij einde Ziektewetrecht.

Eigenrisicodrager Ziektewet worden?

Bij eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet betaalt u zelf de Ziektewetuitkering en draagt u zorg voor verzuimbegeleiding en re-integratie naar passende arbeid. Als eigenrisicodrager kunt u de Ziektewet effectiever en, in veel gevallen, goedkoper uitvoeren dan met een publieke verzekering (bij UWV).

Als eigenrisicodrager krijgt u ook meer grip op uw Ziektewet-dossiers. Bij effectief casemanagement dalen het aantal cases en de duur van de ZW-uitkering(en). Bovendien kan de WGA-instroom flink worden verlaagd. Specialistische kennis van het proces en de juiste procedures volgen is hierbij onmisbaar. Onze experts weten alles van de verplichtingen en valkuilen rondom het eigenrisicodragerschap Ziektewet.

U wilt meer informatie of advies

Human Capital Alert is een van de vier bedrijven van Human Capital Services. Wij hebben experts op het terrein van langdurig verzuim en WIA, WGA, Eigenrisicodragen enz. Zij helpen u graag verder!

Contact met een specialist

Vraag een gesprek aan over onze unieke aanpak rondom de Ziektewet Casemanagement en uitvoering eigenrisicodragerschap.

Neem contact op met onze relatiemanager Sil Wagenaar:
sil.wagenaar@hcscan.nl
(06) 1211 8345

Sil Wagenaar, Relatiemanager

Meer van deze auteur