WGA Casemanagement

Sil Wagenaar, Relatiemanager
8 juli 2019
310x bekeken

Werkgevers die eigenrisicodrager WGA zijn, hebben samen met de (ex-)werknemer de verplichting om de re-integratie zo goed mogelijk vorm te geven. Vaak gaat het om dossiers met complexe problematiek, waarin het moeilijk zoeken is naar een goede oplossing voor alle partijen. Wij ondersteunen met WGA-casemanagement. Goed te weten: we zijn aangesloten bij veel ERD-verzekeraars. Vaak komt onze dienstverlening in aanmerking voor vergoeding.

WGA-casemanagement

De ontstane situatie bij WGA-dossiers wordt nogal eens als belastend ervaren door werkgevers en uitkeringsgerechtigden. Bovendien kan de periode lang duren, tot maximaal tien jaar. Onze WGA-casemanagers ondersteunen en adviseren eigenrisicodragers WGA. We richten ons hierbij expliciet op beide partijen. Waarom? Daadwerkelijke verlaging van de kosten van zieke werknemers vraagt uiteraard om kennis over werkgeversrisico’s en goede monitoring van dossiers. Maar het effect van gerichte begeleiding van uitkeringsgerechtigden is minstens zo belangrijk.

Persoonlijke begeleiding

Daarom onderhouden wij frequent contact om de voortgang van de activiteiten rondom re-integratie en de gemaakte afspraken te bespreken. We kiezen bewust voor een persoonlijke en positieve benadering om mensen naar reactivering te begeleiden. Stap voor stap, met herkenbare milestones. Zo wordt het proces als haalbaar ervaren in plaats van een onduidelijk traject naar een vage stip op de horizon.

Effectieve aanpak: kortere WGA-periode

Omdat eigenrisicodragers WGA zelf de regie voeren over de re-integratie, kunnen onze specialisten goed en snel voor hen inschatten of aanspraak op een WGA-uitkering nog noodzakelijk en terecht is. Zo blijven werkgevers up-to-date over de status van hun vaak complexe WGA-dossiers. Het is immers goed mogelijk dat de situatie in de tussentijd is veranderd of dat de re-integratie anders verloopt dan verwacht. Door het effect van ‘vreemde ogen’ en het samen blijven verkennen van de mogelijkheden werkt deze aanpak effectief om de WGA-periode te bekorten.

Actueel inzicht

Door een actueel beeld van de stand van zaken is eerder duidelijk of het zinvol is om bijvoorbeeld een herbeoordeling te starten. Of wellicht is door veranderde omstandigheden mogelijk geworden om het dossier in een andere uitkeringsklasse onder te brengen, waardoor de betaalverplichting vervalt voor de werkgever.

U wilt meer informatie of advies

Human Capital Alert is een van de vier bedrijven van Human Capital Services. Wij hebben experts op het terrein van langdurig verzuim en WIA, WGA, Eigenrisicodragen enz. Zij helpen u graag verder!

Contact met een specialist

Vraag een gesprek aan over onze unieke aanpak rondom de WGA Casemanagement en uitvoering eigenrisicodragerschap. Neem contact op met onze relatiemanager Sil Wagenaar:

sil.wagenaar@hcscan.nl
(06) 1211 8345

Sil Wagenaar, Relatiemanager

Meer van deze auteur