Werkhervattingskas: Veelgestelde vraag

Werkgevers ontvangen jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Deze premie bestaat uit twee componenten: de WGA- en de Ziektewetpremie. In de beschikking wordt een premiepercentage vermeld. Deze moeten werkgevers over het premieloon aan de Belastingdienst betalen. Vind hier nieuws, tips en achtergrond!

Bekijk meer over de Werkhervattingskas op onze speciale site