Werkhervattingskas

Werkgevers ontvangen jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Deze premie bestaat uit twee componenten: de WGA- en de Ziektewetpremie. In de beschikking wordt een premiepercentage vermeld. Deze moeten werkgevers over het premieloon aan de Belastingdienst betalen. Vind hier nieuws, tips en achtergrond!

Bekijk meer over de Werkhervattingskas op onze speciale site

Veelgestelde vraag

Bekijk alle berichten

Achtergrond

Bekijk alle berichten