Wet banenafspraak: uitstel quotumheffing

Yeroen Schouten, Content Beheerder
9 augustus 2019
482x bekeken

In een tweetal brieven aan de Tweede Kamer is Tamara Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingegaan op de ontwikkelingen van de Wet banenafspraak. Werkgevers in de sector markt hebben in 2018 genoeg banen toegevoegd om de tekortkoming van overheidsinstellingen zoals gemeentes en scholen te compenseren.

Uitstel quotumheffing: voor wie en wanneer?

Als prikkel om werkgevers aan de quotumregeling te houden, zou er een quotumheffing ingaan wanneer er niet aan het quotum voldaan werd. Staatssecretaris Van Ark heeft laten weten dat ondanks het niet-gehaalde quotum, er nog geen quotumheffing voor overheidsinstellingen wordt opgelegd.

Er is echter meer aan de hand: de gehele quotumheffing lijkt voorlopig uitgesteld te worden. Als een voorgestelde wijzing van de Wet banenafspraak wordt aangenomen, verandert de quotumregeling voor beide sectoren. Van Ark is voornemens de sectoren samen te voegen, om zo collectief aan het creëren van nieuwe banen voor arbeidsbeperkten te werken.

Tijdig uw doelgroepen in kaart brengen

Naast bovengenoemde veranderingen heeft Van Ark een bonus voorgesteld voor nieuwe banen. Middels een ‘inclusiviteitsopslag’ moeten organisaties geprikkeld worden om te voldoen aan de quotumregling.

Door de aankomende ontwikkelingen omtrent de Wet banenafspraak is het des te belangrijker inzichtelijk te hebben hoeveel werknemers in welke doelgroep u momenteel heeft of nodig gaat hebben. Hiervoor hebben wij de QuotumScan ontwikkeld. Meer informatie over de ontwikkelingen omtrent de Wet banenafspraak en de quotumheffing vindt u hier.

Yeroen Schouten, Content Beheerder

Meer van deze auteur