Werkgever mist kansen door gebrek aan kennis

Climmy Tamming, Business Manager
21 september 2018
287x bekeken

De zorgplicht: veel werkgevers willen het oprecht, hun werknemers beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Waarom het vaak dan toch niet lukt? Dat zit in het gebrek aan kennis van regelgeving en van financiële gevolgen voor zowel werknemer als organisatie. Een mooie kans voor HR-professionals: met het advies van een extern deskundige kunnen zij de schadelast beperken.

UWV beslist over hoogte uitkering

Neem de WIA-uitkering. Na twee jaar ziekte kan een werknemer deze aanvragen bij UWV. Het UWV beoordeelt welke uitkering de werknemer ontvangt. Van deze beslissing hangt de hoogte van de uitkering af die de werkgever als eigenrisicodrager moet bekostigen.

Complex traject

De WIA-aanvraag van een medewerker is een complex traject, waarbij zowel werkgever als werknemer zich moeten houden aan regels en termijnen die door het UWV zijn opgesteld. Zo moet u als werkgever bij de WIA-aanvraag duidelijk kunnen aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om de medewerker tijdens de ziekte te begeleiden.

Jaar lang doorbetalen

Vraagt u de uitkering te laat aan of blijkt dat u zich onvoldoende heeft ingezet voor de re-integratie? Dan moet u een jaar lang het loon van de werknemer doorbetalen. Een goede voorbereiding van uw werknemers op de WIA-keuring door het UWV is dus goud waard.

Risico’s kennen

Natuurlijk, de zorg voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid is niet alleen uw verantwoordelijkheid, ook die van werknemers. Maar die verantwoordelijkheid kunnen zij alleen goed invullen als zij de risico’s kennen. Helaas blijkt dat veel werkgevers hun werknemers hier totaal niet over informeren. Belangrijke kansen om de schadelast voor u te beperken, blijven zo liggen.

Geen kernexpertise

WIA-verzekeringen kunnen de risico’s beperken. Daarmee vormen ze een zinvolle invulling van goed werkgeverschap. Maar ze vragen wel om kennis van de ingewikkelde en steeds veranderende materie. Deze verzekeringen zijn daarom alleen effectief als ze samengaan met professionele verzuimbegeleiding. Juist omdat deze materie niet de kernexpertise is van werkgevers, blijkt gedegen HR-advies over verzuim en arbeidsongeschiktheid een investering die zichzelf terugverdient.

Nieuwsgierig?

Meer weten over de begeleiding van uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid, de aanvraag van WIA-uitkeringen en/of verzekeringen voor uw werknemers?

Neem contact op met ons!

Wij kunnen een heldere voorlichting verzorgen aan uw werknemers en de weg wijzen naar passende advisering.
Bel 088-181 0010 en vraag naar Climmy Tamming.

Climmy Tamming, Business Manager

Meer van deze auteur