Wat is Werkhervattingskas Whk

Sunny Sharma, Senior SV-Specialist
6 januari 2019
370x bekeken

Ontstaan Werkhervattingskas: Wet BeZaVa

In 2013 werd de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Doel hiervan was:

 • de instroom in de Ziektewet en de WIA te beperken
 • de lasten van de bijbehorende uitkeringen gedifferentieerd op werkgevers te verhalen.

Door deze wet blijft de werkgever verantwoordelijk voor haar ex-medewerkers die na einde dienstverband een WGA- of Ziektewet-uitkering ontvangen.

Premie Werkhervattingskas

Werkgevers ontvangen jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Deze premie bestaat uit twee componenten:

 • de WGA-premie
 • de Ziektewetpremie

In de beschikking wordt een premiepercentage vermeld. Deze moeten werkgevers over het premieloon aan de Belastingdienst betalen. Uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas wordt gebaseerd op gegevens uit het verleden.
Concreet gezegd: de premie wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden die verbonden zijn aan uw organisatie.

Loonsom als basis voor berekening

Voor de berekening van de premie maakt de Belastingdienst onderscheidt in drie typen organisaties. Organisaties worden ingedeeld op basis van de loonsom.

 • Verloont u minder dan € 328.000,- dan bent u een ‘kleine’ werkgever. U betaalt ongeacht de toe te rekenen uitkeringen een vaste sectorpremie afhankelijk van uw sectorindeling.
 • Verloont u meer dan € 328.000,- en minder dan € 3.280.000,- dan bent u een ‘middelgrote’ werkgever. U betaalt een premie die deels individueel en sectoraal is bepaald.
 • Verloont u meer dan € 3.280.000,- dan bent u een ‘grote’ werkgever. U betaalt een individueel bepaalde premie.

Op basis van deze verhouding worden parameters ingezet (die per jaar veranderen) om tot uw premie te komen. De Werkhervattingskaspremie bestaat uit de WGA- en de Ziektewetpremie.

10 jaar WGA-uitkering betalen

Volgens de wet is een werkgever gedurende 10 jaar, vanaf toekenning van een WGA-uitkering, verantwoordelijk voor het dragen van de financiële lasten van de uitkering. Dit kan betekenen dat de werkgever deze WGA-uitkering 10 jaar lang moet betalen. De kosten kunnen oplopen tot ruim € 350.000 over een periode van 10 jaar.

Betaal de juiste premies: LoonkostenScan

Helaas maken Belastingdienst en UWV regelmatig fouten in hun berekening. Met onze LoonkostenScan weet u snel of u de juiste premies betaalt. Ook krijgt u inzicht in uw historische lasten, zodat u de ontwikkeling van uw Whk-premie goed in beeld hebt. No cure, no pay!

Human Capital Services

De LoonkostenScan wordt verzorgd door Human Capital Scan. Dit bedrijf maakt deel uit van Human Capital Services. Door goede kennis van de wetgeving en UWV en Belastingdienst besparen wij jaarlijks vele miljoenen voor werkgevers. Human Capital Services bestaat uit vier bedrijven:

  • Human Capital Alert – weet alles over het beperken van schade door arbeidsongeschiktheid
  • Human Capital Scan – verlaagt uw loonkosten door optimale toepassing van subsidies en kortingen
  • Human Capital Insurance – helpt de juiste verzekering te kiezen en bij het voorkomen en beperken van lang verzuim en Ziektewet en WGA-lasten
  • Human Capital Lab – eigen R&D-afdeling, waar voortdurend nieuwe diensten en producten worden getoetst en doorontwikkeld

Meer informatie, advies of tips over de LoonkostenScan

Neem contact op met onze specialist!
Samira Mouhoul
samira.mouhoul@hcscan.nl
(06) 83940929

, Senior SV-Specialist

Meer van deze auteur