Wat is schadelastbeheersing?

Yoeri Weekhout, Business Manager
5 juli 2019
438x bekeken

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is vaak sprake van een complex dossier met veel verschillende aspecten. Werkgever en werknemer ervaren dit bijna altijd als een lastige, ongewenste situatie waarin het moeilijk zoeken is naar een goede oplossing voor alle partijen.

Human Capital Alert is een van de vier bedrijven die deel uitmaken van Human Capital services. Wij ondersteunen met advies en praktische uitvoering in deze gevallen. Onze opdrachtgevers zijn werkgevers, intermediairs en verzekeraars.

Schadelastbeheersing

Onze uitgangspunten zijn eenvoudig. De kern van ons werk is schadelastbeheersing: het verlagen van de lasten voor arbeidsongeschiktheid voor werkgevers met ziek personeel. Met onze kennis van UWV-procedures, wetgeving en scherpe analyses van dossiers en werkstromen krijgen opdrachtgevers inzicht in hun eigen beleid. Wat doen ze goed, waar zitten de winstpunten? Dit zorgt voor een effectievere aanpak van langdurig ziekteverzuim en dus -flinke- besparingen op de kosten.

Perspectief creëren

Maar we kijken ook naar de werknemers. Zij zitten vaak ongewenst thuis en ervaren het traject van re-integratie nogal eens als moeizaam en onduidelijk. Het loont om perspectief te creëren voor hen: dit doen we door persoonlijk en regelmatig contact te onderhouden. Een stapsgewijze en oplossingsgerichte begeleiding werkt bijzonder positief in de reactivering van zieke werknemers, is onze ervaring.

Langlopende klantrelaties

Onze activiteiten beginnen vanaf de 104 weken loondoorbetalingsperiode en gaan door tot 10 jaar later in het geval van WGA casemanagement. Wij hebben veel langdurige klantrelaties waarbij we onze opdrachtgevers en hun organisaties goed leren kennen.

Wat wij doen

Meer weten over Human Capital Alert?

Human Capital Alert is een onderdeel van Human Capital Services. Een vrijblijvend gesprek zorgt vaak al direct voor duidelijkheid in kansen om uw risico’s bij dossiers van verzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid te verlagen.

Neem contact op met onze relatiemanager Sil Wagenaar: hij helpt u graag verder!

sil.wagenaar@hcscan.nl

088 – 1810 000

Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag

www.humancapitalalert.nl

Yoeri Weekhout, Business Manager

Meer van deze auteur