Wat is de Quotumwet?

Sil Wagenaar, Relatiemanager
8 juli 2019
265x bekeken

In de Quotumwet staat dat iedere werkgever (met meer dan 25 werknemers) een vastgesteld percentage aan werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst moet hebben. Voor elke niet ingevulde baan zal er een flinke boete van € 5.000 opgelegd worden, in de vorm van een opslag op de basispremie WAO/WIA.

Quotumwet en heffing voor 2018

De afgelopen jaren bleek dat de overheidssector het beloofde aantal banen niet had gehaald. Hierop besloot het kabinet om de quotumregeling voor de sector overheid per 1 januari 2018 te activeren. Het quotumpercentage voor de sector overheid voor 2018 is 1,93 procent.

Dit quotumpercentage geldt alleen voor individuele werkgevers met 25 of meer werknemers. Dit houdt in dat deze werkgevers per jaar meer dan 40.575 verloonde uren via de loonaangifte verantwoord hebben.

Grotere opgave voor overheid

Maar er gebeurde meer. Het kabinet zag namelijk ook dat werkgevers in de overheid te maken hebben met een relatief grotere opgave. Er zijn slechts circa 1500 overheidswerkgevers, die samen 25.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten creëren.

Achterstand overheid

De werkgevers in de markt, die met vele tienduizenden zijn, hebben de taak om 100.000 banen te realiseren. Kortom: naar verhouding moet de sector overheid een fors aantal banen leveren, veel meer dan de markt. Hier komt bij dat voor de sector overheid een sneller tijdpad is afgesproken (doeljaar 2024) dan voor de sector markt (doeljaar 2026). Dit alles droeg bij aan de opgelopen achterstand.

Respijt voor 2018

Daarom nam het kabinet in het voorjaar van 2018 een belangrijk besluit. Er wordt nog geen heffing opgelegd als blijkt dat een overheidswerkgever over 2018 niet aan het quotumpercentage heeft voldaan. De heffing worden pas opgelegd als een werkgever over 2019 niet heeft voldaan aan het quotumpercentage. Zie ook Quotumregeling

Krijgt u te maken met de quotumheffing?

Human Capital Scan is een van de vier bedrijven die deel uitmaken van Human Capital Services. Wij hebben experts op het terrein van de Quotumwet. Zij helpen u graag verder!

Contact met een specialist

Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl
(06) 22068960

Sil Wagenaar, Relatiemanager

Meer van deze auteur