Vergeet verzekering cyberrisico’s niet

Sunny Sharma, Senior SV-Specialist
7 juli 2019
209x bekeken

De AVG stuwt cyberrisico’s in organisaties vanuit de ICT/ondersteuning op richting de bestuurskamer. Dit is niet vreemd: bestuurders zijn nu eenmaal verantwoordelijk voor een juiste bedrijfsvoering, die steeds digitaler plaatsvindt. Kennis over de ICT-aspecten mag daarom van hen worden gevraagd.

Wat zijn cyberrisico’s?

Tegenwoordig vormen cyberrisico’s een reëel gevaar voor bedrijven en instellingen. Er zijn diverse categorieën te onderscheiden:

  • Een virus, DDoS-aanval of een hack.
  • Menselijk handelen: een verkeerd verstuurde mail met persoonsgegevens, of een boze ex-medewerker die expres een lek in het systeem aanbrengt.
  • Technische problemen van (externe) ICT-systemen, servers of hard- en software.

Waarborg de cyber security

Ook voor de AVG zat natuurlijk niemand zit te wachten op een hackersaanval of een datalek. Maar met de AVG is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid met aanzienlijk grotere financiële consequenties dan onder eerdere wetgeving (Wbp). Bestuurders worden geacht te weten welke maatregelen nodig zijn om de cyber security van hun organisatie te waarborgen. Mochten bij controle deze maatregelen onvoldoende zijn, dan is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de schade.

Cyberrisico-verzekering

Heeft u voor uw organisatie een cyberrisico-verzekering nodig? Het antwoord is volmondig ja. Traditionele verzekeringen dekken zelden de schade die ontstaat door bovengenoemde risico’s. Natuurlijk zijn er verzekeringen in alle soorten en maten. Voor de juiste keuze gaat het om vragen als:

  • Voor wie geldt de verzekering binnen het bedrijf?
  • Geldt de dekking ook voor boetes opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege datalekken?
  • Geldt de verzekering voor cyberrisico én voor cyber crime?
  • Is de verzekeraar bereid om uw branche in dekking te nemen?
  • Wanneer is er sprake van nalatigheid door de bestuurder en keert de verzekering niet uit?

Wees goed voorbereid op de AVG

Sluit de juiste verzekering voor cyberrisico’s af – voorkom onaangename verrassingen!
Voor meer informatie en een onafhankelijk advies, raadpleeg de specialisten van Human Capital Insurance:

Human Capital Insurance
info@humancapitalinsurance.nl

088-1810018

, Senior SV-Specialist

Meer van deze auteur