Werknemersverzekeringen: Nieuws

Werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Hieronder vallen Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA, uitgesplist in IVA en WGA) en Ziektewet (ZW). Lees hier tips, achtergrond en veelgestelde vragen!