Schadelastbeheersing: Tips en advies

Schadelastbeheersing is het verlagen van de lasten van arbeidsongeschiktheid voor werkgevers met ziek personeel. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is vaak sprake van een complex dossier met veel verschillende aspecten. Een effectieve, persoonlijke aanpak van langdurig ziekteverzuim levert -flinke- besparingen op op de kosten.