Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek brengt passende re-integratiemogelijkheden voor de langdurig zieke werknemer in kaart. Het doel: beweging krijgen in de ontstane situatie door mee te denken over passende oplossingen.

Veelgestelde vraag

Bekijk alle berichten