Veelgestelde vragen Subsidieregeling praktijkleren

Yoeri Weekhout, Business Manager
8 juli 2019
270x bekeken

Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de Subsidieregeling praktijkleren.

Tot wanneer kan ik de Subsidieregeling praktijkleren aanvragen?

Een aanvraag gaat altijd over het afgelopen schooljaar. De aanvraagperiode voor studiejaar 2018-2019 loopt vanaf 2 juni tot en met 16 september 2019.

Wanneer een aanvraag niet of niet volledig is ingediend voor de deadline, dan is er voor dat betreffende jaar geen mogelijkheid meer om deze aan te vragen.

Wat is het maximale subsidiebedrag?

In de meest gunstige situatie is het totaalbedrag €2.700,- voor een heel studiejaar. In de praktijk worden meestal lagere bedragen uitgekeerd omdat leerlingen of studenten zelden een volledig jaar werken.

Waar dien ik mijn aanvraag in?

Aanvragen worden ingediend via RVO.nl. Om in te loggen is eHerkenning vereist.

Wat is eHerkenning?

Met eHerkenning kunnen bedrijven zich aanmelden op overheidswebsites, met name op RVO.nl. Overheidsinstanties bieden steeds meer diensten aan online. Om er zeker van te zijn dat het online contact veilig en betrouwbaar is, vragen zij om eHerkenning. Dan weten de overheidsinstanties zeker dat zij écht met een medewerker van uw bedrijf te maken hebben die gemachtigd is om namens uw bedrijf te handelen. eHerkenning is zo de digitale sleutel van uw bedrijf.

Welke leerlingen komen in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren?

  • Een VMBO-leerling die een leer-werktraject volgt.
  • Een MBO-student die deelneemt aan een beroepsbegeleidende leerweg.
  • Een HBO-student in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving) waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken.
  • Een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.
  • Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
  • Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten.
  • Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Wat voor documentatie heb ik nodig om een aanvraag te kunnen doen?

  • Aanwezigheidsadministratie en mogelijk afwezigheidsadministratie
  • Bewijs van begeleiding, zoals een opdracht of gespreksverslag waarop een datum staat plus handtekening van de begeleider
  • Een compleet ondertekende praktijkovereenkomst (soms is de handtekening van het kenniscentrum te vervangen met een verklaring)

Waar is de hoogte van het subsidiebedrag van afhankelijk?

De hoogte van de Subsidie praktijkleren hangt af van het opleidingsniveau, de duur en de hoeveelheid uren die per week worden besteed aan de leerwerkplaats. Met deze informatie wordt een berekening uitgevoerd om te bepalen hoe hoog het subsidiebedrag wordt.

Waarom kan de aanvraag pas achteraf gedaan worden?

Op deze manier kunnen alle aanvragen tegelijkertijd beoordeeld worden. Hierdoor kan de wetgever ervoor zorgen dat het gegeven budget niet wordt overschreden.

Kan de subsidie worden aangevraagd voor EVC- en/of maatwerktrajecten?

Nee, de subsidie kan niet worden aangevraagd voor EVC – en/of maatwerktrajecten. Een vervolg van een MBO-opleiding op een EVC- traject kan wel in aanmerking komen, ondanks eventuele vrijstellingen. Hiervoor moet wel worden voldaan aan de voorwaarden.

Kan ik nog gebruik maken van de Subsidieregeling praktijkleren als ik al beroep heb gedaan op een andere opleidingssubsidie?

Ja, dit is heel goed mogelijk. De Subsidieregeling praktijkleren heeft geen bepaling waarin opstapeling van subsidies wordt uitgesloten! Dit betekent overigens niet dat andere regelingen dit wel toelaten.

Kan ik de aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren uitbesteden?

Ja, dit kan zeker. Human Capital Scan is een partij die de aanvraag regelt voor allerlei werkgevers. Dit doen wij op basis van no cure, no pay. Wij kunnen de aanvraag ook voor u verzorgen met onze eHerkenning. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

U wilt meer informatie of advies

Human Capital Scan is een van de vier bedrijven van Human Capital Services. Wij hebben experts op het terrein van de Quotumwet. Zij helpen u graag verder!

Contact met een specialist

Neem direct contact op met een van onze specialisten voor deze subsidie:

Joey de Klerk
joey.de.klerk@hcscan.nl
(06) 31901568

Yoeri Weekhout, Business Manager

Meer van deze auteur