Belangrijke uitspraak Whk-premie

Sunny Sharma, Senior SV-Specialist
30 november 2017
257x bekeken

Een revolutionaire uitspraak in hoger beroep van het Gerechtshof in Amsterdam: de gedifferentieerde premieheffing voor de Werkhervattingskas (WGA en ZW) had niet per 1 januari 2014 in mogen gaan en met terugwerkende kracht gebaseerd mogen zijn op gegevens uit 2012. Alle hens aan dek voor de rekenmeesters in onze branche!

Waar ging de rechtszaak over?

Per 1 januari 2014 geldt een nieuwe regeling voor de gedifferentieerde premieheffing voor de Werkhervattingskas wat betreft vangnetters. De gedifferentieerde premie is gebaseerd op gegevens uit 2012. Maar die invoering met terugwerkende kracht is onterecht en pakt zeer nadelig uit, aldus een bedrijf dat een rechtszaak aanspande.

Dit bedrijf had te maken met een tijdelijke kracht, die op 1 januari 2012 ziek uit dienst ging. Door de nieuwe regeling moest het bedrijf zelfs nog meer premielasten betalen dan het aan loon voor die werknemer kwijt zou zijn geweest. Hun eis: het landelijk vastgestelde rekenpercentage van 0,34% wilden ze wel betalen, maar de opslag van 0,7%, het individuele werkgeversrisicopercentage, zeker niet.

Hof: geen ‘fair balance’

Immers: hoe hadden ze rekening kunnen houden met de – toen nog onbekende – wijziging van de premieberekeningssystematiek, toen ze de werknemer in 2011 in dienst namen? De rechtbank wees hun eis af, maar in hoger beroep kregen ze woensdag jl. gelijk. Het Hof oordeelde dat er in beginsel geen sprake is geweest van een ‘fair balance’: “De invoering van de nieuwe regeling heeft de gerechtvaardigde verwachtingen van de betrokken werkgevers aangetast”, aldus het Hof.

Dat die premieheffing met terugwerkende kracht al vanaf 1 januari 2014 inging was “uitsluitend gebaseerd op redenen van budgettaire aard.” En die zijn uiteraard niet dwingend genoeg om de snelle invoering te rechtvaardigen. Resultaat: toewijzing van de eis en vermindering van het vastgestelde premiepercentage met 0,7 procentpunt.

Schade verhalen: spel die Whk-premie brief

Ziehier een kanjer van een kans voor (middel)grote werkgevers om geleden schade, die in de nodige gevallen ongetwijfeld fors is, te verhalen. Immers, alle uitkeringen vanuit ZW en WGA die voortvloeien uit een eerste ziektedag vóór een nog vast te stellen datum (hiervoor zijn diverse opties, maar op zijn vroegst april 2012), werden en worden ten onrechte toegerekend aan hen. Rekenmeesters, fasten your seat belts, u kunt weer los!

De timing van deze uitspraak had bijna niet beter kunnen zijn. De bekende premiedifferentiatiebrief valt binnenkort weer op de deurmat en het wordt interessanter dan ooit om die tot achter de komma uit te spellen. De brief is namelijk een ideaal gegeven om bezwaar tegen te kunnen maken. Ook als de Belastingdienst besluit om in cassatie te gaan tegen de uitspraak, wat gezien de forse consequenties best mogelijk is.

Adem vooral door

Natuurlijk behelst bezwaar maken weer een heel proces: met de bezwaarschriften in de hand gaat de Belastingdienst eerst alle gegevens bij het UWV ophalen. Vervolgens worden in de bezwaarzaak alle gevallen op persoonsniveau ter discussie gesteld, waarna het UWV met een datum komt die we met zijn allen zouden moeten hanteren als het startpunt waarop de gedifferentieerde premieheffing wél geldt.
Uiteraard zal het UWV die datum zo kritisch mogelijk vaststellen om zo min mogelijk verschuiving in premie-inkomsten te krijgen. Waarop werkgevers weer naar de rechter kunnen stappen. En hoger beroep kunnen aantekenen… Al met al zijn we nog wel even bezig. Kwestie van lange adem, die echter heel wat op kan leveren. Vooral blijven doorademen!

Whk-beschikking controle: klopt uw premie?

Benieuwd of u de juiste premie betaalt? Dit ontdekt u zo

, Senior SV-Specialist

Meer van deze auteur