Quotumregeling 2019

Yoeri Weekhout, Business Manager
8 juli 2019
281x bekeken

Er is bij werkgevers veel commitment om een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Of zij uit de sector overheid of de markt komen, is overigens niet meer van belang (besluit van juli 2019). Wel blijft quotumregeling vanaf 1 januari 2018 actief.

Toch geen quotumregeling?

Maar een eenmaal ‘aangezet’ quotum kan ook gedeactiveerd worden. Als in een later jaar het aantal banen alsnog volgens afspraak is toegenomen, dan kan de quotumregeling worden gedeactiveerd via een spoedwet.

Quotumregeling in 2019

Via de monitor voor de quotumregeling wordt op het niveau van de individuele werkgever vastgesteld of een overheidswerkgever heeft voldaan aan het opgelegde quotumpercentage voor 2018. Deze resultaten zijn bekend in het derde kwartaal van 2019.

Als een werkgever over 2018 niet voldoet aan het quotumpercentage, wordt hij daarover in 2019 geïnformeerd, maar zonder dat dit leidt tot het opleggen van een heffing. Er geldt een eenmalig uitstel van één jaar. Over 2018 hoeft dus nog geen quotumheffing te worden betaald.

Quotumheffing over 2019

Over 2019 gaat de heffing wel gelden. Via de monitor voor de quotumregeling wordt vastgesteld of de overheidswerkgevers hebben voldaan aan het opgelegde quotumpercentage voor 2019. Deze resultaten zijn bekend in het derde kwartaal van 2020. Heeft een werkgever niet voldaan aan dit quotumpercentage, dan wordt voor 1 november 2020 de heffing opgelegd op basis van deze resultaten.

Op deze manier krijgt de sector overheid de komende jaren de nodige tijd om voortvarend aan de slag te gaan met het scheppen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Krijg inzicht met de Quotumscan

Haal op tijd uw quotumpercentage

Human Capital Scan is een van de vier bedrijven die deel uitmaken van Human Capital Servies. Wij hebben experts op het terrein van de Quotumwet. Zij helpen u graag verder!

Contact met een specialist

Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl
(06) 22068960

Yoeri Weekhout, Business Manager

Meer van deze auteur