Quotum banenafspraak actief bij overheid

Yoeri Weekhout, Business Manager
13 september 2017
223x bekeken

Het kabinet heeft besloten om over te gaan tot activering van de quotumregeling voor de sector overheid, omdat de werkgevers in de overheidssector de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet hebben gehaald.

Activering van de quotumregeling onderschrijft het belang dat het kabinet hecht aan de afspraak in het Sociaal Akkoord van 2013, dat eind 2025 125.000 extra banen bij reguliere werkgevers moeten zijn gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking.

Resultaten eind 2016

De resultaten van de twee-meting op basis van de monitoring van de banenafspraak laten zien dat er eind 2016 ten opzichte van de nulmeting in totaal 22.554 banen bij reguliere werkgevers zijn gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiermee is ruimschoots voldaan aan de doelstelling dat werkgevers eind 2016 in totaal 20.500 banen realiseren. Dat is een mooi resultaat. Het gaat om 18.957 banen bij de sector markt en 3.597 banen bij de sector overheid.

Werkgevers in de sector markt hebben de doelstelling van 14.000 banen eind 2016 ruimschoots gehaald. Het is teleurstellend dat de werkgevers in de sector overheid de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet hebben gehaald en zelfs ten opzichte van de één-meting achteruit zijn gegaan.

Cijfers per individuele werkgever

Naast remmende bezuinigen zijn de gemeentes en overige overheidswerkgevers onvoldoende in actie gekomen. Het bedrijfsleven haalde de doelstellingen wel.

Het quotum geldt voor alle werkgevers in de publieke sector met 25 of meer werknemers met heffingen vanaf 2020. Per individuele werkgever wordt vanaf nu duidelijk hoeveel banen er gerealiseerd zijn voor beperkten. Tot nu toe was alleen bekend welke sectoren en departementen tekortschoten.

Yoeri Weekhout, Business Manager

Meer van deze auteur