Participatiewet leidt niet tot beoogde verbetering

Yoeri Weekhout, Business Manager
27 november 2019
305x bekeken

Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. Eind 2019 kwam de kritische evaluatie: voor veel mensen die moeilijk werk vinden, is de situatie er niet op vooruit gegaan.

De Participatiewet is een versimpeling van vorige regelingen zoals de Wajong. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller aan beter werk te krijgen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzocht wat de resultaten van de afgelopen vijf jaar zijn. Is er voor de doelgroepen iets verbeterd?

Niet gelukt: over het gehele plaatje is er zelfs te spreken over een vermindering aan participatie. Het resultaat wijst uit dat voornamelijk mensen die onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw-indicatie) vielen, minder werkplaatsen hebben gevonden. Voor de mensen met een Wajong-uitkering waren er wel meer werkplaatsen, maar minder vaste dienstverbanden en met gemiddeld lagere lonen: kwalitatief slechter dus.

Overheidsinstanties halen het quotum van arbeidsgehandicapten in dienst nemen niet, bedrijven vorig jaar wel. De Quotumwet kan hierdoor actief gaan gelden. Met de QuotumScan is op tijd inzichtelijk of bedrijven voldoen aan de minimumeisen die uit de Participatiewet komen.

Yoeri Weekhout, Business Manager

Meer van deze auteur