Belastingdienst verhoogde onterecht Whk-premies

Sunny Sharma, Senior SV-Specialist
12 september 2019
640x bekeken

Een uitspraak van de Rechtbank Gelderland bevestigt dat de Belastingdienst ten onrechte bepaalde Ziektewet en WGA-uitkeringen aan werkgevers heeft doorbelast. Hierdoor hebben werkgevers ten onrechte te veel premie Werkhervattingskas (Whk) betaald. Middels de rechtszaak is vastgesteld dat de Belastingdienst de wet met betrekking tot de no-riskpolis ten nadele van werkgevers interpreteerde.

Voorval: onterechte toerekening

Een werkgever maakte bezwaar tegen zijn Whk-premie. De Belastingdienst had namelijk de WGA-uitkering van een ex-werknemer toegerekend aan de werkgever, terwijl de no-risk polis van toepassing was op het dienstverband waaruit de WGA-uitkering is ontstaan. Volgens de werkgever mocht deze uitkering niet aan hem worden toegerekend, omdat er tijdens het dienstverband recht was op ziekengeld. In de wetgeving staat namelijk beschreven dat een WGA-uitkering die ontstaat uit een dienstverband waarbinnen recht is op ziekengeld in het geval van ziekte, niet ten laste van de werkgever mag komen.

Het geschil tussen de Belastingdienst en de werkgever ligt in de interpretatie van ‘recht op ziekengeld’. De Belastingdienst verweerde zich met de stelling dat een no-riskpolis pas bekend is nadat er bij het UWV gebruik van gemaakt is. Er werd aangegeven dat er binnen het dienstverband gebruik moet zijn gemaakt van het recht op ziekengeld. Indien de werkgever de werknemer niet ziek meldt bij het UWV is er geen aanspraak gemaakt op de no-riskpolis, en derhalve geen recht op de vrijstelling van een verhoogde Whk-premie. ‘Recht hebben op’ werd hier gelijkgesteld aan ‘gebruik gemaakt van’. Op basis van dit standpunt heeft de Belastingdienst de afgelopen jaren meerdere bezwaren afgewezen.

Op 6 september is de werkgever in hoger beroep in het gelijk gesteld qua interpretatie van de Wet financiering sociale verzekeringen. Het moet zo geïnterpreteerd worden dat het ‘recht op ziekengeld’ voldoende is, ook zonder aanspraak op de no-riskpolis gemaakt te hebben bij het UWV.

Whk-premies voor afgelopen jaren kunnen lager

De uitspraak houdt in dat de Belastingdienst in de afgelopen jaren veel uitkeringen onterecht heeft toegerekend. Bij een controle van uw Whk-premie wordt bezwaar gemaakt tegen toerekeningen waar een no-riskpolis voor gold. Tot nu toe heeft de Belastingdienst deze bezwaren afgewezen, terwijl deze tot een verlaging van de Whk-premie hadden moeten leiden.

Hiermee is een hernieuwde controle van uw Whk-premies van groot belang geworden. Om dit tot en met 2014 te kunnen doen, is een Premiecheck vóór eind 2019 de oplossing. Laat uw Whk-premie op tijd controleren!

, Senior SV-Specialist

Meer van deze auteur