Waarom die luxe WW-uitkeringen voor onderwijs en ambtenaren?

Nico van Hemmen, Sr. Specialist
2 februari 2018
273x bekeken

Stoere actie van de overheid
Laatst werd ik verrast door opvallende berichten over de uitkeringen bij werkloosheid van onderwijspersoneel. De overheid had het lef gehad om te stellen dat de sociale partners in het onderwijs eerst maar ‘ns moesten bekijken of de zogenaamde bovenwettelijke en nawettelijke uitkeringen bij werkloosheid niet versoberd kunnen worden.

Dit in plaats van direct bij de overheid aan te kloppen voor budget ten behoeve van salarisverhoging. Ik vond het een charmante gedachte: voor wat hoort wat.

Tot 10 tellen
Maar daarna hoor ik op Radio 1 een vakbondsvertegenwoordiger iets zeggen dat me flink op de kast joeg. Hij stelde dat door deze regelingen werkloos onderwijspersoneel behouden kon blijven voor de sector. Zonder zouden ze wellicht (te) snel kiezen voor een baan elders. Even tot tien tellen..

Minder royaal
Even terug naar de werkelijkheid van werkloosheidsregelingen. Nog niet zo gek lang geleden had een reguliere werknemer die onvrijwillig werkloos werd recht op een WW-uitkering van maximaal 5 jaar, met een uitkeringspercentage van 80%. Ambtenaren en onderwijspersoneel hadden in die tijd nog recht op wachtgeld. Intussen is de hoogte van de WW-uitkering teruggebracht naar 70% en duurt maximaal nog 24 maanden vanaf 2019.

Prettig geregeld!
Hoe is dit voor onderwijspersoneel en ambtenaren? OK, het wachtgeld is afgeschaft. Maar dankzij de bijzondere regelingen hebben ze recht op 80% (dus 10% bovenwettelijk) gedurende de wettelijke looptijd van de WW. Daarna hebben ze recht op 70% nawettelijke uitkering: hoelang hangt af van de duur van het arbeidsverleden.

Volgens de website van het Participatiefonds bij 12 of meer dienstjaren en een leeftijd van 55+ zelfs tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Prettig geregeld!

Hoezo ‘behouden voor de sector’?
Iedere werknemer die recht heeft op een WW-uitkering wordt geacht te zoeken naar werk. Het eerste half jaar van werkloosheid mag dat nog passend werk zijn, daarna moet hij elk werk aanvaarden. Gangbaar werk noemen we dat. Hoezo ‘behouden voor de sector’, meneer de vakbondsvertegenwoordiger?

In de WW tot aan je pensioen? Niks ervan
Hartstikke fijn hoor, die bovenwettelijke uitkering: minder inkomensverlies, wie wil dat nou niet. Maar de combinatie met de nawettelijke uitkering creëert echter een ietwat pervers systeem. Mensen die – te – lang in het onderwijs hebben gewerkt of als ambtenaar zijn ‘verzuurd’ soepel via de WW te laten afvloeien richting AOW/pensioen?

Kom op, dat kan toch niet de bedoeling zijn, als tegelijk de regelingen voor andere werknemers structureel versoberd zijn of worden? En bovendien het onderwijs dringend behoefte heeft aan gemotiveerde krachten?

Gewoon meedoen met de rest

Chapeau voor de wakkere (top)ambtenaar die deze discussie heeft aangezwengeld! Het wordt tijd dat ambtenaren en onderwijspersoneel gewoon gaan meedoen en ook deze sectoren werk gaan maken van duurzame inzetbaarheid. Dat wil zeggen: met inzet van de budgetten waarvoor ze bedoeld zijn, dus niet voor (te dure) afvloeiingsregelingen onder het mom van behoud van vakmensen voor de sector, sic!

Sunny Sharma

Nico van Hemmen, Sr. Specialist

Meer van deze auteur