Nieuwe afspraken met kabinet: zijn ze ook beter?

Yoeri Weekhout, Business Manager
16 januari 2019
150x bekeken

Vlak voor kerst 2018 lukte het minister Koolmees om een compromis te sluiten met belangrijke stakeholders rondom de wijzigingen in sociale zekerheid. Betekenen de nieuwe afspraken ook een verbetering? Dat valt nog maar te bezien, in de opinie van Nico van Hemmen, directeur Human Capital Services.

Eerst waren er de kabinetsplannen, met een brij aan maatregelen rondom arbeidsongeschiktheidsregelingen. Toen volgde gekrakeel rondom de ontwikkelingen van onze pensioenen. Als voorlopig slotstuk van de onderhandelingen stuurde Koolmees twee brieven naar de Tweede Kamer over de gemaakte afspraken die per 1 januari 2021 van kracht worden.

Highlights

  • De wirwar aan maatregelen uit het regeerakkoord wordt een stuk minder.
  • De poortwachtertoets door het UWV wordt transparanter: het oordeel van de bedrijfsarts wordt niet meer ter discussie gesteld.
  • Nieuw: een verzuim ontzorgverzekering voor kleine en middelgrote werkgevers. Uitgevoerd door private verzekeraars, gesubsidieerd door de overheid.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium wordt niet aangepast en de WGA-risicotermijn niet ingekort naar 5 jaar. Een goede zaak: hulde aan de minister.

Oordeel bedrijfsarts wordt leidend…

Bedrijfsartsen zullen waarschijnlijk wel blij zijn met het vervallen van de toetsing door de verzekeringsartsen van het UWV. Zij voelen zich vaak onbegrepen door de toetsende verzekeringsartsen.

De verzekeringsartsen zullen – samen met hun managers – vast ook blij zijn: er ligt werk genoeg gezien alle achterstanden bij het UWV.

… maar is dit nu een goede zaak?

Toch ben ik niet happy met deze aanpassing. Weliswaar worden kwaliteitsborgen ingebouwd: harmonisering van protocollen en richtlijnen, en monitoring achteraf op afwijkingen middels de uitkomsten van de claimbeoordeling door het UWV.

Toch blijft het knagen, want er is niks mis met een directe toetsing op plausibiliteit van het oordeel van de bedrijfsarts. Uit UWV-statistieken blijkt dat in 12% van alle loonsancties een rechtstreeks verband ligt met de inschatting door de bedrijfsarts. Dat is niet niks.

Onvoldoende re-integratie

In 85% van de gevallen heeft de sanctie te maken met het niet of onvoldoende oppakken van de re-integratieverantwoordelijkheid. Het is redelijk voor de hand liggend dat het oordeel van de bedrijfsarts in deze ook een (beperkte) rol speelt.

Privacy

Wanneer je vervolgens kijkt naar de cruciale en centrale rol die de bedrijfsarts toegedicht krijgt in het kader van de uitleg van de privacywetgeving, dan vraag ik me toch wel af waar we mee bezig zijn.

Je zou kunnen zeggen: De spilfiguur in de verzuim en- re-integratiebegeleiding wordt onaantastbaar gemaakt, de afhankelijke werkgever wordt uit de wind gehouden en de zwarte piet wordt neergelegd bij de casemanager en eventueel betrokken arbeidsdeskundige. Ik vind het al met al nogal scheef.

Verzuimontzorgverzekering

En dan hebben we de verzuimontzorgverzekering. Deze komt in de plaats van het onzalige voorstel om de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers terug te brengen naar één jaar, met een vorm van uitvoering door het UWV in het 2ejaar. Dit plan werd verguisd door de markt en het UWV: die hebben het al druk genoeg.

Met de verzuimontzorgverzekering gaan werkgevers een betere ondersteuning krijgen bij de poortwachterverplichtingen. Het zorgt voor vrijwaring van eventuele loonsancties door het UWV.

Beperkt belang verzekeraar

Dit plan lijkt een mooie basis te leggen voor versterking van de aanpak van verzuim en re-integratie voor werkgevers en werknemers. Ik zie wel een zwakke plek: met name kleine werkgevers zijn in het algemeen niet privaat verzekerd voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiermee blijft het verzekerd belang voor de verzekeraar beperkt.

Benieuwd of de actuarieel rekenaars in deze een kans zien om toch weer mooie premies voor te kunnen stellen in het kader van ontzorg- en WGA-verzekeringen!

Nico van Hemmen, directeur Human Capital Services

Over Human Capital Services

Bij Human Capital Services werken tientallen experts in sociale zekerheid. Door goede kennis van de wetgeving en UWV en Belasingdienst besparen zij jaarlijks vele miljoenen voor werkgevers. Human Capital Services bestaat uit vier bedrijven:

  • Human Capital Alert – weet alles over het beperken van schade door arbeidsongeschiktheid
  • Human Capital Scan – verlaagt uw loonkosten door optimale toepassing van subsidies en kortingen
  • Human Capital Insurance – helpt de juiste verzekering te kiezen en bij het voorkomen en beperken van lang verzuim en Ziektewet en WGA-lasten
  • Human Capital Lab – eigen R&D-afdeling, waar voortdurend nieuwe diensten en producten worden getoetst en doorontwikkeld

Wat wilt u weten over sociale zekerheid?

Stel uw vraag, wij weten het antwoord of zoeken het uit voor u!

Human Capital Services B.V.
Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag
(088) 1810 008

Yoeri Weekhout, Business Manager

Meer van deze auteur