‘UWV werkt wachtlijsten illegaal weg’: terechte kritiek?

Nico van Hemmen, Sr. Specialist
21 februari 2019
298x bekeken

‘UWV werkt wachtlijsten illegaal in rap tempo weg’: terechte kritiek?

Nico van Hemmen, directeur Human Capital Services

RTL verraste 20 februari jl. met berichtgeving over het UWV, de uitvoeringsorganisatie die alweer enkele maanden onder vuur ligt vanwege te gemakzuchtige toekenning van WW-rechten en achterstanden bij de WIA-beoordelingen.

Nu zou het UWV weer op illegale wijze WGA-gerechtigden een IVA-uitkering hebben toegekend aan maar liefst 1900 mensen. Deskundigen bevestigen desgevraagd dat hier een scheve schaats wordt gereden door het UWV (de hoogleraar) en dat het wel een zeer hoog percentage toekenningen betreft (de voorzitter van de vereniging van verzekeringsartsen).

Wat is er eigenlijk aan de hand?

Het UWV heeft een groep uitkeringsgerechtigden geselecteerd die al zeer lange tijd in aanmerking wordt gebracht voor een zogenaamde WGA-uitkering vanwege volledige arbeidsongeschikt op medische gronden onder de veronderstelling dat er nog een (geringe) kans is op herstel. Het betreft uitkeringsgerechtigden aan wie in de periode 2006 tot 2010 deze uitkering is toegekend.

Natuurlijk had er in de periode sindsdien beoordeeld moeten worden of deze uitkering nog terecht was. Dat is niet gebeurd en dat is niet goed te praten. Ik sluit me dan ook aan bij de kritiek op de houding van het UWV en de politiek inzake de achterstanden bij met name de WIA-herbeoordelingen.

Maar dat dit een probleem is blijkt al sinds jaar en dag – maar door UWV en politiek wordt hiervoor structureel de kop in het spreekwoordelijke zand gestoken. Ter onderbouwing verwijs ik naar de openbare UWV-jaarverslaglegging over de afgelopen jaren. Kijkt u maar eens naar het lopende aantal uitkeringen en het aantal herbeoordeling in enig jaar.

Is het nu zo kwalijk wat het UWV heeft gedaan met de groep zeer langdurig volledig arbeidsongeschikten?

Eerst maar even de reactie van de NOVAG, de vertegenwoordiger refereert aan 17% toekenningen en vindt dit in schril contrast met de 74% toekenningen in de gewraakte UWV-aanpak. Vergeten wordt om erbij te vermelden dat deze 17% gerelateerd is aan de eerste WIA-beoordeling na 2 jaar ziekte. Hier gaat het om uitkeringsrechten die al meer dan 10 jaar lopen en dus om mensen die al meer dan 12 jaar niet meer werken vanwege ziekte.

Gezien alleen al de duur van de arbeidsongeschiktheid is het zeer twijfelachtig of deze mensen ooit weer arbeidsvermogen zullen ontwikkelen, laat staan dat ze een baan vinden.

De uitkering wordt gefinancierd uit de zogenaamde basispremie WAO/WIA en daarom niet individueel ten laste gebracht van hun vroegere werkgever. Van deze groep mensen wordt nu 74% in aanmerking gebracht voor een uitkering die 5% hoger is na een beoordeling door een terzake opgeleide verpleegkundige onder supervisie van een verzekeringsarts.

Dus, waar hebben we het over?

In mijn beleven doet het UWV hier wat je mag verwachten van de uitvoeringsorganisatie: in moeilijke tijden een almaar groter wordend probleem met alternatieve werkwijzen benaderen en proberen op te lossen zodat uitkeringsgerechtigden hun recht krijgen.

Ik ben best kritisch op het UWV maar in dit geval…

Nico van Hemmen, directeur Human Capital Services

 

Over Human Capital Services

Bij Human Capital Services werken tientallen experts in sociale zekerheid. Door goede kennis van de wetgeving en UWV en Belastingdienst besparen zij jaarlijks vele miljoenen voor werkgevers. Human Capital Services bestaat uit vier bedrijven:

  • Human Capital Alert – weet alles over het beperken van schade door arbeidsongeschiktheid
  • Human Capital Scan – verlaagt uw loonkosten door optimale toepassing van subsidies en kortingen
  • Human Capital Insurance – helpt de juiste verzekering te kiezen en bij het voorkomen en beperken van lang verzuim en Ziektewet en WGA-lasten
  • Human Capital Lab – eigen R&D-afdeling, waar voortdurend nieuwe diensten en producten worden getoetst en doorontwikkeld

Wat wilt u weten over sociale zekerheid?

Stel uw vraag, wij weten het antwoord of zoeken het uit voor u!

Human Capital Services B.V.
Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag
(088) 1810 008

Nico van Hemmen, Sr. Specialist

Meer van deze auteur