Hulp bij UWV bezwaar en beroep

Sil Wagenaar, Relatiemanager
8 juli 2019
363x bekeken

Overweegt u een procedure omtrent bezwaar en beroep? Heeft UWV een beslissing genomen waar u het niet mee eens bent of waar u grote twijfels over heeft? Dan bent u zeker niet de enige. Onze bezwaarspecialisten zijn regelmatig succesvol in het aanvechten van beslissingen van UWV (bezwaar) of de rechtbank (beroep). Wat mag u van ons verwachten?

Forse consequenties UVW-beslissingen

Aan het einde van de 104 weken toetst UWV of de zieke werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Ook wordt beoordeeld of de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd.

De mogelijke consequenties van UWV-beslissingen kunnen fors zijn en variëren van één jaar lang loon doorbetalen tot 10 jaar lang verantwoordelijk zijn voor de WGA-uitkeringslast. Het gaat om bedragen van enkele tienduizenden euro’s tot aan een bedrag van bijna € 200.000,- (bij een uitkering ter hoogte van het maximum dagloon UWV).

Bezwaar en beroep slagingskans

Onze bezwaarspecialisten weten waar UWV op let en kennen de wet- en regelgeving van binnen en buiten. Zij zijn werkzaam voor ons als medisch arbeidsdeskundigen of juridische specialisten. Zij lichten het hele dossier door en geven daarna een haalbaarheidsadvies: wat is de slagingskans van een eventuele procedure? Wij hebben ook een professioneel rechtshulpverlener: lees meer

Blijkt een bezwaar- en beroepsprocedure bij het UWV kansrijk, dan schrijven ze vervolgens het inhoudelijke bezwaar- of beroepsschrift. De arts-gemachtigde levert de medische onderbouwing aan en de arbeidsdeskundige geeft een onderbouwing op arbeidsdeskundige gronden.

Eén aanspreekpunt

We ontzorgen werkgevers volledig: tijdens de procedure is een van onze casemanagers het aanspreekpunt voor al uw vragen over de procedure. Hij of zij fungeert ook als procesbewaker en heeft de regie in de communicatie met UWV. Als de beslissing van UWV of de rechtbank bekend is, adviseren wij u over de eventueel te nemen vervolgstappen.

U wilt meer informatie of advies

Human Capital Alert is een van de vier bedrijven van Human Capital Services. Wij hebben experts op het terrein van langdurig verzuim en WIA, WGA, Eigenrisicodragen enz. Zij helpen u graag verder!

Contact met een specialist

Vraag een gesprek aan over onze aanpak rondom procedures van bezwaar en beroep.
Neem contact op met onze relatiemanager Sil Wagenaar:

sil.wagenaar@hcscan.nl

(06) 1211 8345

Sil Wagenaar, Relatiemanager

Meer van deze auteur