Hoe hoog wordt het quotumpercentage?

Yoeri Weekhout, Business Manager
19 juni 2018
321x bekeken

De quotumheffing komt ten gunste aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Vanuit dit fonds kunnen gelden worden overgeheveld naar het Rijk voor regelingen die het Rijk financiert. Voorbeelden zijn financiering van de uitkeringen en re-integratievoorzieningen op grond van de Wajong en de Participatiewet.
UWV stelt vast, de Belastingdienst int

UWV stelt jaarlijks vast of een werkgever heeft voldaan aan het geldende percentage. Als dat niet het geval is, bepaalt het UWV de hoogte van de heffing voor deze werkgever. De Belastingdienst int de heffing.

Groei percentage
Het quotumpercentage (en dus ook de eventuele heffing), wordt pas geactiveerd wanneer de banenafspraak niet is gehaald. Het quotumpercentage is wel gekoppeld aan deze banenafspraak en groeit dus mee met het aantal banen zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord.

Hoe hoog wordt het quotumpercentage?
Doordat het quotumpercentage afhankelijk is van het totaal aantal werknemers in Nederland dat in een bepaald jaar werkt, is nu nog niet te zeggen wat het quotumpercentage in een bepaald jaar is. Een indicatie geven is wel mogelijk: het quotumpercentage bedraagt voor 2018 1,93 procent en zal stijgen tot ca. 2,5 procent in 2026.

Yoeri Weekhout, Business Manager

Meer van deze auteur