Einde aan slapend dienstverband door uitspraak

Yoeri Weekhout, Business Manager
4 juli 2019
264x bekeken

Sommige werkgevers maken gebruik van een slapend dienstverband om zo een verplichte transitievergoeding te voorkomen. Door een nieuwe rechterlijke uitspraak lijkt deze optie onnodig.

Transitievergoeding ontwijken

Na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, zijn werkgevers verplicht om werknemers die meer dan twee jaar in dienst zijn geweest, een transitievergoeding te betalen. Die vergoeding kan redelijk hoog oplopen, zodat het gunstiger kan zijn voor werkgevers deze vergoeding uit te stellen. Na twee jaar loondoorbetaling wordt het dienstverband dan niet beëindigd, maar ‘slapend’ gehouden.

Grijs gebied

In eerdere rechtszaken omtrent het slapend dienstverband werd geoordeeld dat er geen verplichting tot ontslag was: werkgevers waren dus gerechtigd een slapend dienstverband aan te houden. Uit eerdere uitspraken bleek dit onderwerp al wel een grijs gebied te zijn, omdat de wet wel nadrukkelijk stelt dat werkgevers niet nalatig mogen handelen tijdens de re-integratie van een zieke werknemer.

Uitspraak: geen goed werkgeverschap

Op 12 februari 2019 is een uitspraak gedaan die tegen de uitkomst van vorige rechtszaken ingaat. Het betreft de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Hun stelling is dat het slapend houden van een dienstverband bij een terminaal zieke werknemer niet getuigt van goed werkgeverschap. De rechter oordeelde dat de werkgever met het slapende dienstverband opzettelijk de transitievergoeding ontweek, zonder de situatie van de werknemer voldoende in acht te nemen.

Wetswijziging per 2020

In 2018 is wettelijk besloten de transitievergoeding voor werknemers die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen, te vergoeden voor de werkgever. Dit gebeurt via het UWV, uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Indirect betalen werkgevers hierdoor alsnog voor de transitievergoeding: er wordt immers een iets hogere premie afgedragen om deze maatregel te financieren.

Compensatieregeling: wanneer van toepassing?

Hoewel de wetswijziging pas in 2020 officieel ingaat, geldt de compensatie voor werkgevers met vijf jaar terugwerkende kracht. De compensatieregeling is van toepassing als de arbeidsovereenkomst is beëindigd of niet is voortgezet op of na 1 juli 2015.

Heeft u de transitievergoeding al betaald?

Op deze manier wordt de werkgever, die na dat tijdstip maar voor de inwerking van dit wetsvoorstel langdurig arbeidsongeschikte werknemers heeft ontslagen én een transitievergoeding heeft betaald, niet benadeeld.
Daarnaast zorgt deze compensatiemogelijkheid voor oude gevallen ervoor dat er geen prikkel ontstaat om langdurig arbeidsongeschikte werknemers in dienst te houden in slapende arbeidsovereenkomsten.

Wat betekent dit voor u?

Meer weten welke gevolgen dit voor uw situatie kan hebben?

We leggen het u graag uit! Neem contact op met een van onze specialisten:
Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl

088 1810000

Over Human Capital Services

Human Capital Scan maakt deel uit van Human Capital Services. Door goede kennis van de wetgeving en UWV en Belastingdienst besparen wij jaarlijks vele miljoenen voor werkgevers. Human Capital Services bestaat uit vier bedrijven:

  • Human Capital Alert – weet alles over het beperken van schade door arbeidsongeschiktheid
  • Human Capital Scan – verlaagt uw loonkosten door optimale toepassing van subsidies en kortingen
  • Human Capital Insurance – helpt de juiste verzekering te kiezen en bij het voorkomen en beperken van lang verzuim en Ziektewet en WGA-lasten
  • Human Capital Lab – eigen R&D-afdeling, waar voortdurend nieuwe diensten en producten worden getoetst en doorontwikkeld

Yoeri Weekhout, Business Manager

Meer van deze auteur