De pleister op de verkeerde plek

Nico van Hemmen, Sr. Specialist
4 januari 2018
275x bekeken

Re-integratieverplichting is het echte probleem voor kleine werkgevers

Nico van Hemmen, directeur Human Capital Services

Wat een mooi gebaar in het regeerakkoord. De loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers gaat van twee naar een jaar. Hoera, denkt de argeloze toeschouwer, da’s een aardige zet van het kabinet: het kleine MKB hoeft minder lang geld op te hoesten voor langdurig verzuim.

Maar wie er zelf mee te maken heeft, weet dat dit een maatregel voor de bühne is, die allesbehalve leidt tot ontlasting voor kleine werkgevers. Zij zijn namelijk en masse verzekerd voor die loondoorbetalingsverplichting, dus het levert weinig tot geen voordeel op.

WGA interessanter dan verzuim

Het werkt zelfs averechts: nu de verzekeraar een kleiner risico loopt omdat hij nog maar een jaar hoeft te betalen, zal deze minder geneigd zijn te investeren in re-integratieondersteuning. Hier komt bij dat het verzekeraarsbelang op WIA sowieso veel groter is dan op verzuim (aangezien 90% daarvan binnen een paar weken is opgelost). Verzekeraars zijn daarom vooral bereid om te helpen bij WGA-verzekeringen, niet bij verzuimverzekeringen: daar zullen ze maar beperkte financiële middelen voor beschikbaar stellen. En laten nou net de kleine werkgevers en masse bij het UWV verzekerd zijn voor de WGA en het UWV….mag niet ondersteunen.

Het echte probleem

Kortom, weinig aandacht voor de kleine werkgevers. Dit leidt alleen maar tot meer druk op hen, terwijl ze het al zo moeilijk hebben met de re-integratieverplichting. Want daar zit hun echte probleem. Het merendeel heeft te weinig kennis in huis over de gang van zaken: hoe de wet Poortwachter in elkaar steekt, welke verplichtingen en consequenties eruit voortvloeien. De kleine werkgever is namelijk gewoon met zijn werk bezig.

Trek de portemonnee maar

En in stilte hoopt hij dat hij nooit met re-integratie te maken gaat krijgen. Herplaatsing van een medewerker in een passende functie? Succes ermee, in je kleine bedrijf. Re-integratie bij een andere werkgever? Trek maar open die portemonnee, voor de inhuur van een duur bureau. Dan moet hij ook nog allerlei voetangels en klemmen omzeilen om UWV-sancties te voorkomen. Zijn administratiekantoor weet het vaak ook niet en een specialist is te kostbaar.

Tussen wal en schip

De kleine werkgever krijgt dus nog minder ondersteuning van de verzuimverzekeraar, maar wordt wel geacht alles te weten over een heel complex onderwerp. Hij valt dus tussen de wal en het schip. Iedereen is het er wel over eens dat dit een vervelende positie is. De suggestie die ik wil doen: kabinet, als u de loondoorbetalingsverplichting terugbrengt naar een jaar, pas dan ook de wachttijd voor WIA aan voor kleine werkgevers naar een jaar.

Alleen rigoureus helpt

Dan worden ze sneller beoordeeld op hun re-integratieplichten en is het wat meer te overzien voor hen. Natuurlijk betekent dit dat het UWV meer mensen moet inzetten en daar hebben ze vast de capaciteit niet voor. Maar een rechtvaardiger systeem wordt alleen mogelijk met een redelijk rigoureuze aanpak. Want pleisters plakken op de verkeerde plek, daar zit niemand op te wachten.

Nico van Hemmen, Sr. Specialist

Meer van deze auteur