Campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’

Sunny Sharma, Senior SV-Specialist
21 maart 2018
611x bekeken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een voorlichtingscampagne gestart over de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei geldt. De campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ maakt mensen bewuster van hun privacyrechten en biedt organisaties praktische hulp bij de naleving van de wet.

Voorzitter Aleid Wolfsen: “Veel mensen en organisaties zijn nog onbekend met de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Daar gaan we wat aan doen met deze campagne. In een tijd waarin persoonsgegevens gouden handel zijn, is het van groot belang dat die gegevens goed beschermd blijven.”

AVG beschermt persoonlijke vrijheid

Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van hen weet. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Digitale ‘regelhulp’ voor organisaties

Met de campagne biedt de AP organisaties praktische hulp om te voldoen aan hun nieuwe plichten. Zoals een digitale ‘regelhulp’ waarmee organisaties snel in kaart kunnen brengen wat zij nog moeten doen voor 25 mei. Op www.hulpbijprivacy.nl, de campagnewebsite van de AP, worden ook andere hulpmiddelen aangeboden en staat de informatie over de rechten en plichten uit de nieuwe wet overzichtelijk op een rij.

Rechten en plichten AVG

Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’; het recht op dataportabiliteit. En komen ze er met de organisatie niet uit, dan kan iedereen vanaf 25 mei een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Bedrijven en overheden hebben vanaf 25 mei een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Welke persoonsgegevens verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd? Onder de AVG moeten bepaalde organisaties een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen die binnen de organisatie toeziet op de naleving van de privacyregels.

, Senior SV-Specialist

Meer van deze auteur