Artikelen van: Yoeri Weekhout

Lees meer
Nieuws

Participatiewet leidt niet tot beoogde verbetering

De Participatiewet kreeg een evaluatie: lees hier over de uitwerking van het beleid van de afgelopen 5 jaar - is de situatie wel beter?...

27 november 2019
364x bekeken
Lees meer
Nieuws

Specificatie arbeidsgehandicapten schiet tekort

Nieuwe wetgeving vermindert de tegemoetkoming voor werkgevers om arbeidsgehandicapte werknemers te re-integreren...

21 oktober 2019
370x bekeken
Lees meer
Nieuws

‘Financieel CV’ rekentool overheid is onvolledig

Via een nieuwe website van de overheid kunnen werknemers en werkgevers inzicht krijgen in de loonkostenvoordelen die gelden bij een nieuw of lopend dienstverband. De...

10 juli 2019
313x bekeken
Lees meer
Nieuws

Aanvragen subsidie praktijkleren

Aanvragen subsidie praktijkleren – dat kan over het afgelopen schooljaar. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten leerlingen en bedrijven aan bepaalde voorwa...

8 juli 2019
277x bekeken
Lees meer

Veelgestelde vragen Subsidieregeling praktijkleren

Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de Subsidieregeling praktijkleren. Tot wanneer kan ik de Subsidieregeling praktijkleren aanvragen? Een aanvr...

8 juli 2019
271x bekeken
Lees meer
Nieuws

Voorwaarden Subsidieregeling praktijkleren

Weet u al of u kunt profiteren van de Subsidieregeling praktijkleren? De subsidie kan oplopen tot een flink bedrag van maximaal €2.700,- per leerling of student pe...

8 juli 2019
310x bekeken
Lees meer
Tips en advies

QuotumScan

Met de QuotumScan weet u precies hoeveel mensen nu al in uw organisatie werkzaam zijn die onder de banenafspraak vallen. Het kan goed zijn dat zich onder uw medewerk...

8 juli 2019
265x bekeken
Lees meer
Veelgestelde vraag

Veelgestelde vragen over de Participatiewet

Wat zijn de verschillen tussen de Participatiewet, de banenafspraak en de Quotumwet? Deze drie zijn allemaal met elkaar verbonden. Ten gevolge van de Participatiewet...

8 juli 2019
302x bekeken
Lees meer
Nieuws

Quotumregeling 2019

Er is bij werkgevers veel commitment om een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Of zij uit de sector overheid of de markt komen, is overigens niet meer va...

8 juli 2019
281x bekeken
Lees meer
Achtergrond

Voor- en nadelen Participatiewet

De Participatiewet en bijbehorende afspraken wordt algemeen gezien als een flinke verbetering van eerdere, veelal versnipperde wetgeving. Toch zitten er ook minder h...

8 juli 2019
200x bekeken
Lees meer
Veelgestelde vraag

Wat is het doelgroepregister?

Soms is het lastig om vooraf zeker te weten of een bepaalde werknemer behoort tot de doelgroep van de banenafspraak. In het doelgroepregister van UWV kunnen werkgeve...

8 juli 2019
221x bekeken
Lees meer
Veelgestelde vraag

Wat is de banenafspraak

Het is geen geheim: mensen met een arbeidsbeperking komen moeilijk aan de slag. Wanneer zij meer kansen krijgen en vaker bij een reguliere werkgever aan de slag gaan...

8 juli 2019
241x bekeken
Lees meer
Veelgestelde vraag

Wat is de Participatiewet?

De gedachte achter de Participatiewet is ‘uitgaan van de eigen kracht van mensen en ondersteuning bieden waar nodig’. Het doel is om mensen met een afsta...

8 juli 2019
190x bekeken
Lees meer
Veelgestelde vraag

Wat is schadelastbeheersing?

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is vaak sprake van een complex dossier met veel verschillende aspecten. Werkgever en werknemer ervaren dit bijna altijd als een ...

5 juli 2019
504x bekeken
Lees meer
Nieuws

Grote onduidelijkheid Wtl-toekenning loonkostenvoordelen

Werkgevers ontvingen uiterlijk 15 maart 2019 de voorlopige berekening voor de Wet tegemoetkomingen loondomein van UWV. Deze Wtl-toekenning is een belangrijk overzich...

4 juli 2019
274x bekeken
Lees meer
Nieuws

Loonkostenvoordelen: extra geld voor werkgevers

Als een werkgever een of meerdere werknemers uit bepaalde doelgroepen in dienst heeft, kan hij aanspraak maken op loonkostenvoordelen. Tot 1 januari 2018 was de term...

4 juli 2019
330x bekeken
Lees meer
Nieuws

Einde aan slapend dienstverband door uitspraak

Sommige werkgevers maken gebruik van een slapend dienstverband om zo een verplichte transitievergoeding te voorkomen. Door een nieuwe rechterlijke uitspraak lijkt de...

4 juli 2019
263x bekeken
Lees meer
Tips en advies

No-riskpolis en loonkostenvoordelen signaleren

Nogal opzienbarend, het onderzoek van het UWV waaruit blijkt dat de no-riskpolis slecht benut wordt door werkgevers, van het MKB tot de grote werkgevers. Natuurlijk ...

1 juli 2019
208x bekeken
Lees meer
Nieuws

Wijzigingen in loonkostenvoordeel

Onlangs is de nieuwsbrief Loonheffingen 2019 van de Belastingdienst verschenen. Deze nieuwsbrief geeft informatie over de regels omtrent loonheffingen vanaf 1 januar...

1 juli 2019
178x bekeken
Lees meer
Blog

Nieuwe afspraken met kabinet: zijn ze ook beter?

Vlak voor kerst 2018 lukte het minister Koolmees om een compromis te sluiten met belangrijke stakeholders rondom de wijzigingen in sociale zekerheid. Betekenen de ni...

16 januari 2019
214x bekeken
Lees meer
Achtergrond

Zo simpel is signalering van no-riskpolissen

Nogal opzienbarend, het onderzoek van het UWV waaruit blijkt dat de no-riskpolis slecht benut wordt door werkgevers, van het MKB tot de grote werkgevers. Natuurlijk ...

20 september 2018
211x bekeken
Lees meer
Nieuws

Hoe hoog wordt het quotumpercentage?

De quotumheffing komt ten gunste aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Vanuit dit fonds kunnen gelden worden overgeheveld naar het Rijk voor regelingen die het ...

19 juni 2018
321x bekeken
Lees meer
Blog

Lage-inkomensvoordeel reeds actief

De Wet tegemoetkoming loondomein is per 1 januari 2017 met het lage-inkomensvoordeel (LIV) van start gegaan. In 2017 heeft u voor werknemers met een laag loon mogeli...

12 maart 2018
260x bekeken
Lees meer
Nieuws

Vervalste doelgroepverklaringen in omloop

Één van de diensten die wij als Human Capital Scan aanbieden aan onze klanten is de loonkostenscan. Middels deze uitgebreide scan maken onze consultants nog ongebr...

17 december 2017
200x bekeken
Lees meer
Nieuws

Loonkostenvoordelen vanaf 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 gaat het loonkostenvoordeel (LKV) in. Deze tegemoetkoming ontvangt de werkgever indien hij bepaalde doelgroepen werknemers in dienst neemt of houdt...

19 september 2017
208x bekeken
Lees meer
Nieuws

Quotum banenafspraak actief bij overheid

Het kabinet heeft besloten om over te gaan tot activering van de quotumregeling voor de sector overheid, omdat de werkgevers in de overheidssector de doelstelling va...

13 september 2017
221x bekeken
Lees meer
Achtergrond

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Heeft u het komende jaar werknemers in dienst met een laag loon? Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten. Door de Wet Tegemoetkoming Loondomei...

18 januari 2017
220x bekeken
Lees meer

Experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet

Per 1 januari 2017 heeft UWV als experiment een nieuwe no-riskpolis in werking gesteld. Deze regeling is tijdelijk en vervalt per 1 januari 2022. Met een no-riskpoli...

-->