Artikelen van: Sil Wagenaar

Lees meer
Veelgestelde vraag

Wat is ERD WGA?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager WGA te worden (ERD WGA). U neemt dan zelf de regie in handen voor de kosten en verplichtingen van WGA-uitkeri...

10 juli 2019
445x bekeken
Lees meer
Nieuws

Check uw WGA-instroom

Kent u uw WGA-instroom? Grote werkgevers zijn de afgelopen jaren volledig verantwoordelijk geworden voor de lasten die ontstaan bij verzuim en arbeidsongeschiktheid ...

8 juli 2019
265x bekeken
Lees meer
Nieuws

WGA Casemanagement

Werkgevers die eigenrisicodrager WGA zijn, hebben samen met de (ex-)werknemer de verplichting om de re-integratie zo goed mogelijk vorm te geven. Vaak gaat het om do...

8 juli 2019
274x bekeken
Lees meer
Achtergrond

Herbeoordeling WGA

Schadelastbeheersing WGA Heeft u (ex-)werknemers met een WGA-uitkering en bent u publiek verzekerd hiervoor bij het UWV? Dan kunt u mogelijk besparen op de toegereke...

8 juli 2019
376x bekeken
Lees meer

Hulp bij UWV bezwaar en beroep

Overweegt u een procedure omtrent bezwaar en beroep? Heeft UWV een beslissing genomen waar u het niet mee eens bent of waar u grote twijfels over heeft? Dan bent u z...

8 juli 2019
324x bekeken
Lees meer
Nieuws

Ziektewet Casemanagement

Voor veel organisaties voeren wij Ziektewet Casemanagement uit. Ons uitgangspunt is schadelastbeheersing: het verlagen van de lasten voor arbeidsongeschiktheid voor ...

8 juli 2019
217x bekeken
Lees meer

Kosten van een WGA-uitkering

Een WGA-uitkering start na de loondoorbetalingsperiode van 2 jaar. De werkgever betaalt gedurende 3 tot 24 maanden (afhankelijk van het arbeidsverleden van de arbeid...

8 juli 2019
195x bekeken
Lees meer
Tips en advies

Tips Quotumwet

Het gaat niet alleen om het aantal mensen in loondienst. Het gaat om het aantal arbeidsbeperkten waarvoor er werkplekken zijn gecreƫerd binnen uw organisatie. Bij e...

8 juli 2019
182x bekeken
Lees meer
Veelgestelde vraag

Wat is de Quotumwet?

In de Quotumwet staat dat iedere werkgever (met meer dan 25 werknemers) een vastgesteld percentage aan werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst moet hebbe...

8 juli 2019
228x bekeken
Lees meer

Beslissing Eigenrisicodragerschap per 1-1-2020

Komend jaar is voor veel werkgevers een belangrijk jaar in de (her)overweging van het eigenrisicodragerschap. In navolging van 2016 zullen veel werkgevers in 2019 op...

26 november 2018
250x bekeken
Lees meer
Nieuws

Audits: 2x succesvol

In het (bijna) afgelopen kwartaal onderging Human Capital Alert twee verschillende audits. Het UWV toetste ons in het kader van de Ziektewet-uitvoering, en Nationale...

19 september 2018
230x bekeken
Lees meer
Achtergrond

ERD versus UWV: nieuwe verschillen

Ondanks negatief advies van de Raad van State wil Minister Asscher toch door met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Wia en de Wet Suwi waarin is opgenomen dat...

-->