104 weken loondoorbetaling

Sil Wagenaar, Relatiemanager
10 juli 2019
305x bekeken

104 weken loondoorbetaling bij verzuim: die verplichting hebben werkgevers naar werknemers met een vast contract. In deze twee jaar krijgen werkgevers te maken met een aantal risico’s waardoor verzuimdossiers eenvoudig kunnen uitgroeien tot hoofdpijndossiers. Wij helpen organisaties om het niet zover te laten komen.

Risico inventarisatie en analyse

Onze experts evalueren in een vroegtijdig stadium het re-integratietraject van uw arbeidsongeschikte werknemer. Zij maken een risicoanalyse van het niet-medische deel van het verzuimdossier. Zij toetsen onder meer:

  • de aanwezigheid en kwaliteit van de probleemanalyse: is er een goede onderbouwing, een degelijk plan van aanpak, zijn er duidelijke evaluaties?
  • de spreekuurverslaglegging vanuit arbodienst of bedrijfsarts: is er een bruikbaar oordeel geveld?
  • de verslaglegging rondom ingezette interventies: is deze op juiste wijze vastgelegd?
  • de re-integratiemogelijkheden binnen en buiten de organisatie: zijn er genoeg inspanningen gedaan om deze te vinden?

Risico’s tijdens 104 weken WvP

De risicoanalyse verzuim op dossiers vindt plaats met 26, 52 en 78 weken. Deze levert duidelijk inzicht op in de belangrijkste risico’s:

  • risico op instroom WGA
  • risico op sancties vanuit UWV
  • risico op privacy: voldoet u aan de AVG?
  • risico voor werknemers: wat is hun loonverlies?

WIA-preventie

Goede begeleiding van zieke werknemers is essentieel voor het succes van interventies. Daarom geven wij met 78 weken WIA-preventie: in persoonlijk contact met de werknemer leggen wij uit wat het traject naar WIA inhoudt en hoe dit verloopt. Ook bereiden we hen goed voor op het WIA-beoordelingsgesprek van de bedrijfsarts van het UWV. Zo weten ze wat hen te wachten staat en kunnen zij gericht vragen beantwoorden.

Inzicht in uitkeringskosten vóór start WGA

Op grond van deze analyse stellen onze experts een adviesrapportage op, met praktische acties om onnodig lang verzuim aan te pakken, loonsancties te vermijden en WGA-instroom te voorkomen. U krijgt een solide risicoanalyse over de financiële gevolgen van een eventuele uitkering. Wij berekenen uw kosten nog voordat de WGA-periode ingaat.

We houden de vinger aan de pols voor onze opdrachtgevers. Op basis van het WGA-advies van onze bedrijfsarts bekijken we of er sprake kan zijn van herbeoordeling voor een ander uitkeringsrecht of een lager arbeidsongeschiktheidspercentage.

Risicoprofiel per organisatie

Naast het rapport doen we ook statistische metingen, die worden gebruikt om een zogeheten geaggregeerd klantprofiel op te bouwen. Dit profiel toont zien waar de interne blokkades zitten voor een geslaagde re-integratie en maakt duidelijk waar de potentie voor verbetering zit. Zie Individueel risicoprofiel

Vroege interventies lonen!

Risicoanalyse en advies verzuim is onderdeel van onze diensten voor schadelastbeheersing: het verlagen van de lasten van arbeidsongeschiktheid voor werkgevers met zieke werknemers. Hoe vroeger interventies plaatsvinden in de 104 weken, hoe groter de kans op re-integratie van werknemers!

U wilt meer informatie of advies

Human Capital Alert is een van de vier bedrijven van Human Capital Services. Wij hebben experts op het terrein van langdurig verzuim en WIA, WGA, Eigenrisicodragen enz. Zij helpen u graag verder!

Contact met een specialist

Neem contact op met onze relatiemanager Sil Wagenaar: hij helpt u graag verder!

sil.wagenaar@hcscan.nl
(06) 1211 8345

Sil Wagenaar, Relatiemanager

Meer van deze auteur